Program sobota

Program Zawodów – SOBOTA – 11.05.2019

g.08.00

Rejestracja zawodników

 

 

g.09.00

Rozpoczecie zawodów

 

 

 

1/2 FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW - SOLO DZIECI 2 (9-11LAT)

GP

17

 

1/2 FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW - SOLO DZIECI 1 (7-9LAT)

GP

18

 

1/2 FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW - SOLO JUNIORZY

GP

21

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW - SOLO DZIECI MŁODSZE (3-7LAT)

GP

12

g.11.30

DEBIUTY MINI ZESPOŁY - DZIECI MŁODSZE (3-7LAT)

GP

2

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SHOW SOLO – DZIECI

MP

3

 

DEBIUTY MINI ZESPOŁY - DZIECI

GP

2

 

DEBIUTY ZESPOŁY DUZE - DZIECI MŁODSZE

GP

1

 

DEBIUTY ZESPOŁY DUZE - DZIECI

GP

4

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SOLO – DZIECI MŁODSZE

MP

2

 

DEBIUTY ZESPOŁY - DZIECI

GP

8

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SHOW DUETY – DZIECI

MP

2

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) DUETY - DZIECI

GP

5

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) ZESPOŁY - DZIECI MŁODSZE

GP

1

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) SOLO - DZIECI MŁODSZE

GP

1

g.13.00

FINAŁ POP DANCE(DISCO) MINI ZESPOŁY - DZIECI

GP

2

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) TRIO - JUNIORZY

GP

2

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) DUETY - JUNIORZY

GP

7

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) ZESPOŁY DUZE - DZIECI

MP

1

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SHOW MINI ZESPOŁY – DZIECI MŁODSZE

MP

1

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) SOLO - DZIECI

GP

10

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) SOLO – JUNIORZY

GP

9

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SHOW ZESPOŁY – DZIECI MŁODSZE

MP

1

g.14.00

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SHOW MINI ZESPOŁY – DZIECI

MP

5

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW ZESPOŁY DUZE – DZIECI MŁODSZE

GP

1

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW DUETY – DZIECI MŁODSZE

GP

1

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW TRIO – DZIECI

GP

1

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW DUETY – DZIECI

GP

7

g.15.00

Dekoracja i wreczenie nagród w/w konkurencji

 

 

g.16.00

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SHOW ZESPOŁY DUZE – DZIECI

MP

3

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW - SOLO DZIECI 1 (7-9LAT)

GP

f

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW - SOLO DZIECI 2 (9-11LAT)

GP

f

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION SHOW ZESPOŁY – DZIECI

MP

4

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW ZESPOŁY DUZE - DZIECI

GP

5

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) ZESPOŁY I ZESPOŁY DUZE - JUNIORZY

GP

2

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW - SOLO JUNIORZY

GP

f

 

C.D. DEBIUTY ZESPOŁY - DZIECI

GP

4

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW MINI ZESPOŁY - DZIECI

GP

4

g.18.00

Dekoracja i wreczenie nagród w/w konkurencji

 

 

g.18.30

FINAŁ URBAN POP-STREET FUSION SHOW PRODUKCJE – MIX AGE

MP

1

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW ZESPOŁY DUZE - JUNIORZY

GP

6

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) MINI ZESPOŁY – MŁODZIEZ I DOROSLI

GP

1

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) MINI ZESPOŁY - JUNIORZY

GP

3

 

FINAŁ POP DANCE(DISCO) DUETY – MŁODZIEZ I DOROSLI

GP

1

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW SOLO – MŁODZIEŻ I DOROSLI

GP

3

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW ZESPOŁY – MIX AGE

MP

1

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW PRODUKCJE – MIX AGE

MP

1

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION MINI ZESPOŁY – JUNIORZY

MP

4

g.19.30

Dekoracja i wreczenie nagród w/w konkurencji

 

 

g.20.00

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW DUETY – JUNIORZY

GP

6

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW MINI ZESPOŁY – JUNIORZY

GP

4

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW DUETY – MLODZIEZ I DOROSLI

GP

3

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW MINI ZESPOŁY – MŁODZIEZ I DOROSLI

GP

3

 

FINAŁ URBAN POPDANCE FUSION ZESPOŁY DUZE – JUNIORZY

MP

3

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW ZESPOŁY – MŁODZIEZ I DOROSLI

GP

2

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW ZESPOŁY – JUNIORZY

GP

2

 

FINAŁ ARTISTIC DANCE SHOW ZESPOŁY DUZE – MŁODZIEZ I DOROSLI

GP

2

g.21.30

Dekoracja i wreczenie nagród w/w konkurencji, Ogłoszenie Laureatów Grand Prix oraz zakonczenie turnieju