Regulamin turnieju

 

MISTRZOSTWA POLSKI – FEDERACJI WADF

GOLENIÓW 2019

 

Kolejny raz spotykamy się na turnieju z cyklu DeART w Goleniowie aby wspólnie popularyzować różne formy taneczne w regionie i żeby docenić prace wszystkich tancerzy i instruktorów. Niech towarzyszy nam uśmiech i radość podczas wspólnej wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy wszystkich tancerzy.

 

ORGANIZATORZY:

*Szczecińskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego DANCE STUDIO PAA

*Zespół Szkól Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie

*Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie

PATRONAT:

*World Artistic Dance Federation

*Starosta Powiatu Goleniowskiego

*Burmistrz Miasta Goleniowa

 

TERMIN I MIEJSCE:

*11-12 maj 2019r. - Goleniów ul. Norwida 1

 

CEL TURNIEJU:

*Wymiana doświadczeń, popularyzacja różnych form tanecznych, prezentacja dorobku artystycznego tancerzy, instruktorów i choreografów,

KOMISJA SEDZIOWSKA:

*składa się z sędziów z Licencja WADF, komisja będzie oceniać uczestników według przepisów WADF

NAGRODY:

*dyplomy *medale *puchary *

 

KONKURENCJE TANECZNE MISTRZOSTW POLSKI

 

formy taneczne

kategoria

grupy wiekowe

URBAN POP DANCE FUSION SHOW(Disco Show)

SOLO/DUETY/TRIO/MINI ZESPOŁY(do 8osob)/

ZESPOŁY(do 16osob)/DUZE ZESPOŁY(do 30osob)

do 7 lat / 8-11 lat / 12-15 lat / pow.16 lat/ oraz Master

URBAN STREET DANCE FUSION SHOW(HipHop Show)

SOLO/DUETY/TRIO/MINI ZESPOŁY(do 8osob)/

ZESPOŁY(do 16osob)/DUZE ZESPOŁY(do 30osob)

do 7 lat / 8-11 lat / 12-15 lat / pow.16 lat/ oraz Master

URBAN POP&STREET DANCE FUSION SHOW

DUZE ZESPOŁY(do 30osob)/

PRODUKCJE(pow.30osob)

Mix Age

ARTISTIC ACROBATIC DANCE SHOW(Jazz, Modern, Dance Show z elementami akrob.

SOLO/DUETY/TRIO/MINI ZESPOŁY(do 8osob)/

ZESPOŁY(do 16osob)/DUZE ZESPOŁY(do 30osob)

8-11 lat / 12-15 lat / pow.16 lat/ oraz Master

ARTISTIC DANCE SHOW(Jazz, Modern, Dance Show

ZESPOŁY(do 16osob)DUZE ZESPOŁY(do 30osob)/

PRODUKCJE(pow.30osob)

Mix Age

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

*przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.danceit.pl (Paweł Kolman 533 331 180)

*turniej rozgrywany jest według przepisów WADF dla wszystkich tancerzy bez względu na przynależność federacyjna i nie jest wymagana żadna licencja zawodnika-tancerza

*wszystkie prezentacje są do muzyki własnej

*wniesienie opłaty startowej w wysokości:

-40zł od osoby – za 1 kategorie oraz po 20zł od osoby za każda następna kategorie taneczna.

*dopuszczalne jest aby ten sam zespół (zawodnik) startował w kilku kategoriach tanecznych, lub formach tanecznych

*opłaty startowe można wpłacać na konto: Paula Pilarska-51 1050 1559 1000 0090 9554 3931lub najpóźniej w dniu rejestracji.

*rejestracja i potwierdzenie wszystkich zawodników w dniu rozpoczęcia zawodów w biurze organizacyjnym max.do godz.10.00

 

 GRAND PRIX POLSKI

DeART 2019

GOLENIOW

CEL TURNIEJU:

*Wymiana doświadczeń, popularyzacja różnych form tanecznych, prezentacja dorobku artystycznego tancerzy, instruktorów i choreografów.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:

*składa się z instruktorów tańca, sędziów z licencja WADF oraz zaproszonych gości.

podczas oceny poszczególnych prezentacji komisja będzie oceniać wyraz artystyczny, dobór i estetykę kostiumów, opracowanie choreograficzne oraz technikę taneczna...

NAGRODY:

*dyplomy *medale *puchary *nagroda grandprix w każdej kategorii tanecznej,

 

KONKURENCJE TANECZNE TURNIEJU GRAND PRIX POLSKI

 

formy taneczne

kategoria

grupy wiekowe

POP DANCE

SOLO/DUETY/TRIO/MINI ZESPOŁY(do 8osob)/ ZESPOŁY(do 16osob)/DUZE ZESPOŁY(do 30osob)

do 7 lat / 8-11 lat / 12-15 lat / pow.16 lat/ oraz Master

STREET DANCE

MINI ZESPOŁY(do 8osob)/ZESPOŁY(do 16osob)/

DUZE ZESPOŁY(do 30osob)

do 7 lat / 8-11 lat / 12-15 lat / pow.16 lat/ oraz Master

JAZZ&CONTEMPORARY DANCE

MINI ZESPOŁY(do 8osob)/ZESPOŁY(do 16osob)/

DUZE ZESPOŁY(do 30osob)

do 7 lat / 8-11 lat / 12-15 lat / pow.16 lat/ oraz Master

ARTISTIC DANCE SHOW

SOLO/DUETY/TRIO/MINI ZESPOŁY(do 8osob)/

ZESPOŁY(do 16osob)/DUZE ZESPOŁY(do 30osob)/

do 7 lat / 8-11 lat / 12-15 lat / pow.16 lat/ oraz Master

DEBIUTY-wszystkie style taneczne-POP/STREET/

JAZZ/MODERN/SHOW

MINI ZESPOŁY(do 8osob)/

ZESPOŁY(do 16osob)/

DUZE ZESPOŁY(do 30osob)

do 7 lat/8-11 lat

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

*przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.danceit.pl (Paweł Kolman 533 331 180)

*turniej rozgrywany jest dla wszystkich tancerzy bez względu na przynależność federacyjna i nie jest wymagana żadna licencja zawodnika-tancerza.

*wniesienie opłaty startowej w wysokości:

-30zł od osoby – za 1 kategorie oraz po 20zł od osoby za każda następna kategorie taneczna.

*dopuszczalne jest aby ten sam zespół (zawodnik) startował w kilku kategoriach tanecznych, lub formach tanecznych

*opłaty startowe należy wpłacać na konto: Paula Pilarska-51 1050 1559 1000 0090 9554 3931lub najpóźniej w dniu rejestracji.

*rejestracja i potwierdzenie wszystkich zawodników w dniu rozpoczęcia zawodów w biurze organizacyjnym max.do godz.10.00

 

PROGRAM RAMOWY TURNIEJU

 

Sobota 11.05.2019r.

Niedziela 12.05.2019r.

GRAND PRIX - DEBIUTY

MISTRZOSTWA POLSKI – URBAN POP DANCE FUSION SHOW(Disco Show)-wszystkie kategorie

GRAND PRIX – POP DANCE-wszystkie kategorie

MISTRZOSTWA POLSKI – ARTISTIC DANCE SHOW(show dance)-mix age

MISTRZOSTWA POLSKI -URBAN POP&STREET DANCE FUSION SHOW-mix age

GRAND PRIX – ARTISTIC DANCE SHOW(show dance-wszystkie kategorie

GRAND PRIX – DEBIUTY cd.

GRAND PRIX – JAZZ&CONTEMPORARY DANCE -wszystkie kategorie

MISTRZOSTWA POLSKI – ARTISTIC ACROBATIC DANCE SHOW(Show dance z elementami akrobatyki) -wszystkie kategorie

GRAND PRIX – STREET DANCE-wszystkie kategorie

MISTRZOSTWA POLSKI – URBAN STREET DANCE FUSION SHOW(HipHop Show)-wszystkie kategorie

 

POSTANOWIENIA KONCOWE

*biezace informacje na stronie www.deartgoleniow.pl

*program szczegółowy zostanie przedstawiony po zamknięciu list startowych.

*wymiary sceny 14x12m (szerokość x głębokość)

*organizator może łączyć grupy wiekowe lub poszczególne kategorie o czym poinformuje wszystkich uczestników.

*dla publiczności i opiekunów grup obowiązuje wejściówka w wysokości-15zł dorośli,-10zł dzieci. Na każde 15 osób uczestniczących 1 wejściówka dla instruktora lu choreografa-gratis

*organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki.

*ubezpieczenie zawodników spoczywa po stronie klubów lub instytucji zgłaszających zawodników (tancerzy)

*podczas trwania turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bhp i ppoż oraz regulaminu budynku, w którym odbywają się prezentacje.

*organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami turnieju.

*nie dozwolone jest używanie obuwia lub rekwizytów, które mogą spowodować zarysowanie lub zniszczenie parkietu. Za stan techniczny oraz bezpieczeństwo rekwizytów odpowiadają instruktorzy oraz choreografowie grup.

*w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator turnieju lub sędzia główny.

*na prowadzenie reklamy w jakiejkolwiek postaci czy sprzedaży trzeba uzyskać zgodę organizatorów.

*dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestracje foto, video i telewizyjnej. Jak również zrzeczenia się praw do wykorzystywania wizerunku w dniu turnieju oraz w celach promujących w/w turniej.

*kontakt z organizatorem - Adam Pilarski 667 87 67 87

*kontakt w sprawie noclegów i wyżywienia – Paula Flamer 880 808 229

 

1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji zawodów jest Szczecińskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Dance Studio Paa z siedziba w Szczecinie ul.3 Maja 4/7. 2.Dane osobowe będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji zawodów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do wzięcia udziału w zawodach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 3.Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów. 4.Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów (art. 6 ust. 1 lit. c)RODO. 5.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.